EAÜ 12. aprillil toimunud üldkoosolekul võeti vastu palju tähtsaid otsuseid.

12.aprillil toimus Eesti Rahvusraamatukogus EAÜ iga-aastane üldkoosolek, kus arutati nii EAÜ eelmise aasta kui ka jooksva aasta tegemisi ning kinnitati 2016. aasta finantsaruanne ja 2017. aasta eelarve. Üldkoosolek kehtestas uued vahendustasude suurused EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt autoritasudelt. Samuti kinnitas üldkoosolek mitmed EAÜ tegevuse jaoks olulised põhimõtted mis puudutasid tasude kogumist ja jaotamist, mittejaotatavate summade kasutamist, tasude investeerimist jms. Kuna seni kehtinud EAÜ põhikiri oli osaliselt vananenud, siis võeti vastu ka uus põhikiri. Üldkoosolekul valiti EAÜ-le uus juhatus ja revisjonikomisjon. Uus EAÜ juhatus on 8-liikmeline: Mikk Targo (esimees), Kadri Hunt, Helena Tulve, Olav Ehala, Mario Kivistik, Tõnis Kaumann, Eero Johannes, Juko-Mart Kõlar. Uude EAÜ revisjonikomisjoni valiti tagasi Tajo Kadajas, Toivo Tulev ja Margo Kõlar.

EAÜ üldkoosoleku poolt kinnitatud ja heaks kinnitatud materjalidega saab tutvuda siit

 

EAÜ juhatusEAÜ revisjonikomisjonDSC_0283