2019. A. EAÜ KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Eesti Autorite Ühingu üldkoosoleku toimumise kohta

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) juhatus teatab, et EAÜ korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 2. aprillil 2019 kell 15.00 Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis (Tõnismägi 2, IV korrus). Osavõtjate registreerimine algab kell 14.40.

Päevakorras on järgmiste küsimuste arutamine:

  • Üldkoosoleku avamine;
  • Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine;
  • aasta finantsaruande ärakuulamine ja arutamine;
  • Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
  • aasta finantsaruande ja läbipaistvusaruande kinnitamine ning audiitori kinnitamine;
  • Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt autoritasudelt;
  • aasta eelarve arutamine ja kinnitamine;
  • Huvide konflikti vältimise juhendi kinnitamine;
  • Sõnavõtud;
  • Üldkoosoleku lõpetamine.

Üldkoosoleku materjalid

Kui EAÜ liikmel ei ole võimalik isiklikult üldkoosolekust osa võtta, siis võib ta anda lihtkirjaliku volituse üldkoosolekul osalemiseks ja hääletamiseks ka enda esindajale, kelleks võib olla mõni teine EAÜ liige. Kuna iga EAÜ liige võib hääletada vaid ühe puuduva liikme eest, siis palume aegsasti mõne EAÜ liikmega oma esindamise suhtes kokku leppida ja talle vastav volikiri anda. Isikutel, kes on saanud teiselt EAÜ liikmelt volikirja esindajana tegutsemiseks, palume edastada nimetatud volikirjad hiljemalt reedeks, 29. märtsiks 2019 EAÜ Büroosse, (eau@eau.org; Lille 13, 10614 Tallinn). Üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste materjalidega on kõigil liikmetel võimalik tutvuda EAÜ kodulehel www.eau.org.