KUTSE Eesti Autorite Ühingu korralisele üldkoosolekule

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) juhatus teatab, et EAÜ korraline üldkoosolek toimub esmaspäeval, 26. aprillil 2021 kell 15.00-17.00 worksup.com/eay platvormil.

Esimest korda EAÜ ajaloos toimub üldkoosolek virtuaalselt. Üldkoosolekul osalemiseks on vajalik smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardi olemasolu, sest eelnimetatud lahendustega on võimalik worksup.com/eay platvormile sisse logimine. Worksupi platvormile pääseb sellega tutvumiseks ligi alates 22.04.2021.

Eesti mitte-residentidel, kellel puuduvad eelnimetatud autentimislahendustele ligipääs, palume võtta ühendust EAÜga aadressil eau@eau.org hiljemalt 20.04.2021.

Päevakord:

 1. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine;
 2. Ülevaade juhatuse tegevusest ning uue tegevjuhi sõnavõtt;
 3. 2020. aasta majandusaastaaruande ja eelarve täitmise tutvustus;
 4. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
 5. 2020. aasta majandusaastaaruande kinnitamine;
 6. Läbipaistvusaruande tutvustus ja kinnitamine;
 7. Audiitori valimine;
 8. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt autoritasudelt;
 9. EAÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine;
 10. 2021. aasta eelarve tutvustus ja kinnitamine;
 11. EAÜ uue toetusprogrammi lühitutvustus: eesmärgid, korraldus ja esimese vooru kokkuvõtlikud tulemused;
 12. Netiraadio rahastamise lõpetamine;
 13. Muud teemad.

Kui EAÜ liikmel ei ole võimalik isiklikult üldkoosolekust osa võtta, siis võib ta anda lihtkirjaliku volituse üldkoosolekul osalemiseks ja hääletamiseks ka enda esindajale, kelleks võib olla mõni teine EAÜ liige. Kuna iga EAÜ liige võib hääletada vaid ühe puuduva liikme eest, siis palume aegsasti mõne EAÜ liikmega oma esindamise suhtes kokku leppida ja talle vastav volikiri anda. Sobiva blanketi saab alla laadida näiteks SIIT.

Isikutel, kes on saanud teiselt EAÜ liikmelt volikirja üldkoosolekul esindajana tegutsemiseks, palume edastada nimetatud volikirjad hiljemalt teisipäevaks, 20. aprilliks 2021 EAÜ e-posti aadressile eau@eau.org.

Üldkoosoleku päevakorras olevate materjalidega on kõigil liikmetel võimalik tutvuda EAÜ kodulehel SIIT.