42 080 eurot muusikaeksporti

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programm jätkub 2015. aastal 42 080 eurose vooruga, millest toetatakse artistide esitlemise ja rahvusvahelise kontserttegevusega seotud tegevusi. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. september 2015. 

Abikõlbulike kulude hulka kuuluvad:
-sõidu- ja majutuskulud;
-rahvusvaheliste messide ja kontaktürituste osalustasud;
-esitluskulud;
-promomaterjalide valmistamine (sh reklaammaterjalid, videod).

Abikõlbulike kulude hulka ei kuulu:
-päevarahad;
-salvestuste väljaandmine;
-stuudiokulud;
-kodulehtedega seotud kulud. 

Toetust võivad taotleda kõik Eestis registreeritud OÜ-d ja MTÜ-d, kellel ei ole MTÜ Eesti Muusika Ekspordi ega Eesti Autorite Ühingu ees aruandevõlgnevusi. Taotlused tuleb saata 25. septembriks 2015 digiallkirjastatult aadressile mikk@estmusic.com ja taotluse blanketi saab alla laadida SIIT.

Otsused tehakse teatavaks hiljemalt 15.oktoober 2015. Taotleja omafinantseering peab moodustama kogu projekti maksumusest vähemalt 30%.

Täname Eesti Autorite Ühingut eksporditoetuste programmi rahastamise eest!