EAÜ peab oma 24 sünnipäeva

8.oktoobril 1991.aastal asutasid 16 eesti loomeinimest Eesti Autorite Ühingu.
Nendeks loomeinimesteks olid Lepo Sumera, Veljo Tormis, Mikk Targo, Priit Aimla, Jaan Rääts, Henn-Kaarel Hellat, Andres Valkonen, Ando Keskküla, Lauri Leesi, Lauri Laubre, Peeter Leinbock, Katrin Leis, Reet Linna, Vladislav Petśnikov (Reinfeldt), Heiki Pisuke, Jüri Vendelin.
Tegelikult võib öelda, et tegemist oli ühingu tegevuse taastamisega, kuna EAÜ peab ennast 1932.aastal loodud Eesti Autorikaitse Ühingu õigusjärglaseks.