EAÜ juhatuse koosolek ja otsused

Eile ja üleeile toimus EAÜ juhatuse koosolek, mille eesmärgiks oli üle vaadata möödunud aasta tulemused ning seada sihid 2024. aastaks. Arutelud olid põhjalikud ja sisulised, kus muuhulgas otsustati:

  • jaotada lisahonorari kõigile autoritele ja kirjastajatele, kes on möödunud aastal teeninud autoritasusid enam kui 200 eurot 35% nende möödunud aasta laekumistest;
  • maksta eakatele EAÜ liikmetele toetust vahemikus 125-665 eurot, sõltuvalt liikme poolt möödunud aastal teenitud autoritasude suurusest;
  • toetada koos plaadifirmade ja EFÜ ning EELiga projekti Eesti digiedetabelite loomiseks.