EAÜ otsustas lõpetada Netiraadio rahastamise

Netiraadio on 2010. aastal loodud internetiraadio, mille algne eesmärk oli Eesti muusika tutvustamine üle maailma ning Eesti autorite loomingu edastamine.

Eelmise aasta lõpus otsustas aga EAÜ uus valitud juhatus Netiraadio rahastamise lõpetada. Toome siinkohal välja põhjused, mis viisid juhatuse säärase otsuseni:

  1. Netiraadio ülalpidamiseks kulub ligi 20 000 eurot aastas ja seda finantseerib üksnes EAÜ oma vahenditest, ehk  liikmete raha eest. Juhatus ei pidanud seda efektiivseks.
  2. Netiraadio ei tasu autoritasusid. Seega puudub sel positiivne majanduslik mõju EAÜ liikmetele.
  3. Raadio kuulatavus on äärmiselt madal, vähem kui 100 kuulajat päevas 15 kanali peale kokku ja keskmise kuulamise pikkus on 53 sekundit. Seega on raadio kultuuriline mõju minimaalne. 
  4. Netiraadio koduleht on tänaseks aegunud. Selle arendamine nõuaks täiendavaid investeeringuid, mida juhatus ei pea mõistlikuks.
  5. EAÜ laekumised vähenesid aastal 2020 pandeemiast tingitult 10.6% ja paratamatult on vaja leida kohti kulude kokkuhoiuks.
  6. Kui ülejäänud Eesti raadiod on sõlminud EAÜ-ga lepingud, mille põhjal makstakse EAÜ-le tegutsemiseks litsensitasusid, siis Netiraadioga see puudub ja autoritasusid EAÜ Netiraadiolt ei kogu. Juhatus ei pidanud säärast teguviisi põhjendatuks ja teiste lepingupartnerite vastu õiglaseks.

Probleem, mille lahendamiseks Netiraadio omal ajal asutati – luua veebis suuremad võimalused Eesti muusikat kuulata – on aktuaalne ka praegu, kuid Netiraadio praegusel kujul ei ole enam ajakohane lahendus. Juhime tähelepanu, et juhatus ei pannud Netiraadiot kinni, vaid lõpetas selle rahastamise. Seega, kui leitakse huviline, kes soovib raadiot üle võtta, on EAÜ valmis seda ka üle andma. 

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.