2. maini saab esitada kandidaate tänavustele Eesti Muusikaettevõtluse Auhindadele

Kandidaate on oodatud üles seadma kõik muusikatööstuses aktiivselt tegutsevad või valdkonnaga hästi kursis olevad isikud. Kandidaate saab esitada Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad kodulehel.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad (EMEA) 2021 eesmärk on Eesti muusikavaldkonna ja selle tugistruktuuride esile toomine ning tunnustuse jagamine silmapaistvatele Eesti muusikaettevõtluse vallas tegutsevatele ja seda valdkonda edendavatele isikutele. Valdkondliku tähtsusega kultuurisündmuse auhindu antakse üle seitsmendat korda ning ühtekokku 17 kategoorias. Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2021 peakorraldaja on Music Estonia ning kaaskorraldajad Eesti Fonogrammitootjate Ühing ja Eesti Autorite Ühing. Partneriks on Tallinn Music Week

EMEA tõstab esile muusikavaldkonnas ning muusikaettevõtluses tegutsevate ja seda edendavate isikute olulist panust. Auhindadega tunnustatakse neid, kellel on oluline tähtsus muusika salvestamisel, muusikaliste sündmuste toimumisel, õnnestumisel ja kajastamisel ning Eesti muusikavaldkonna edendamisel laiemalt. Kandidaate esitada ja kandideerida saavad mistahes muusikalises žanris tegutsevad või oma tegevusega Eesti muusikavaldkonda toetavad isikud ja organisatsioonid, sealhulgas raadio- ja telekanalid, kontserdikorraldajad ja  kontserdipaigad. 

“Music Estonial, kui muusikaettevõtluse arenduskeskusel, on suur rõõm koos heade partnerite Eesti Fonogrammitootjate Ühingu ning Eesti Autorite Ühinguga jätkata valdkondliku tähtsusega sündmuse eestvedamist ning selle igakülgset arengut. Läbi sellise sündmuse paneme me tähele ja tunnustame muusika terviksüsteemi ning selles funktsioneerivaid  ametid ja oskusi ning anname pikemas plaanis hoogu kogu valdkonnaprofessionaliseerumisele. Loodan, et keerulist aega silmas pidades tunnustatakse ja esitatakse üles nii palju kandidaate, kui võimalik, et olulised tegijad, kes on valdkonnas määrava tähtsusega, leiaksid äramärkimist,” kommenteeris Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt

“Ma arvan, et EMEA-l on meie väikesel, kuid üliusinal ja järjest areneval muusikamaastikul väga oluline roll tunnustamaks just neid tegusaid inimesi, kes jäävad tavaliselt kogu muusikaelu ja -melu keskmes olevate artistide, lugude ja sündmuste varju, salvestusstuudio seinte vahele või kontserdipaikade pimedatesse nurkadesse. Need inimesed on eraldiseisvalt või tiimiga koos edendanud eelneval aastal Eesti muusikatööstust ja selle arengut,” kommenteerib EMEA tähtsust kohalikule tööstusele muusikaprodutsent Bert Prikenfeld.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2021 kategooriad on: Aasta muusikasündmus, Aasta muusikasündmuse korraldaja, Aasta kontserdipaik, Aasta virtuaalsündmus, Aasta valguskunstnik, Aasta helikunstnik, Aasta miksija/masterdaja/salvestaja, Aasta muusikaprodutsent, Aasta muusikatootja, Aasta muusikamüüja, Aasta raadiojaam, Aasta meediakanal, Aasta muusikaajakirjanik, Aasta manager, Aasta muusikaettevõtja, Silmapaistev panus muusikavaldkonda ja Aasta albumikujundus. Sel aastal on esmakordselt uus kategooria Aasta virtuaalsündmus, mis tunnustab 2020. aastal loodud virtuaalsündmust ja selle projektimeeskonda ning tagasi on toodud muusikasündmuse korraldaja auhind. Kokku antakse auhindu 17 kategoorias. 

Nominendid ja võitjad selguvad žürii hääletuse tulemusena ning hääletus toimub kahes voorus. Žürii hääletustulemuste alusel moodustub pingerida, mille esimesed kohad avalikustatakse nominentidena. Žüriisse kuulub ligi poolsada muusika erinevates valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevat isikut. Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2021 piduliku gala toimumisaeg on planeeritud juunisse.

Kanditaatide esitamine: haaletus.musicestonia.eu

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2021: https://emea.musicestonia.eu/