EAÜ poolt 2016.a. toetatavad projektid ja rahuldatud taotlused

EAÜ poolt 2016.a. toetatavad projektid ja rahuldatud taotlused
EAÜ-le laekus 1.veebruariks 78 toetusetaotlust, milledest 63-le otsustas EAÜ juhatus anda rahalist toetust. Lisaks esitati EAÜ-le 52 eksporditoetuse taotlust, mis vaadatakse esimeses voorus läbi MTÜ Eesti Muusika Eksport (EME) juures tegutseva spetsiaalse komisjoni poolt. Teine eksporditoetuste taotlemise ja läbivaatamise voor toimub sügisel. EME-le eraldas EAÜ eskpordiprojektide toetamiseks kokku 120 000.- eurot.

EAÜ juhatus otsustas rahuldada järgmiste taotlejate taotlused:

2016.a. rahuldatud taotlused