EAÜ poolt 2020. aastal rahaliselt toetatavad Eesti sisesed projektid

EAÜ-le laekus 125 Eesti sisese projektiga seotud toetusetaotlust.
5-liikmeline komisjon (Tiia Teder, Aarne Saluveer, Aivar Sirelpuu, Sven Lõhmus ja Virgo Sillamaa) otsustas toetada alljärgnevat 30 projekti: 2020. a. eraldatud toetused