EAÜ sügisene toetusvoor avatud kuni 1. september 2023

Programmi eesmärk on soodustada ja toetada uue Eesti muusika loomist ning seeläbi Eesti muusikaelu rikastamist, avardades samas ka autorite võimalusi loometööks. Eesmärgiks ei ole dubleerida teisi toetusprogramme, sh Kulka, Eesti Esitajate Liidu ja Kultuuriministeeriumi toetusprogramme. EAÜ toetusprogrammist ei määrata loometoetusi, vaid osalist rahalist tuge loomeprojekti elluviimisega seotud reaalselt tehtavate kulude katmiseks.

EAÜ toetusprogramm sügis 2023:

  • Vooru maht – 70 000 eurot
  • Taotluste esitamise periood 01.08.2023 – 01.09.2023 (kell 23.59)
  • Komisjoni otsuste teatavaks tegemine EAÜ kodulehel – 01.10.2023

Toetusprogramm on jaotatud kolmeks suunaks:

  • Uue heliloomingu tellimus
  • Uute muusikateoste loomine läbi erinevate (koos)loome formaatide
  • Heliloomingu tootmine ja salvestamine

Taotluste esitamisel palume lugeda hoolikalt uute toetussuundade eesmärke ja nõudeid. Palume esitada taotlus piisava ajavaruga, et jätta endale aega taotluse täiendamiseks, juhul kui EAÜ seda palub. Lisaks palume arvestada, et küsimuste puhul võib vastuste saamine võtta aega 24 h ja seega ei pruugi viimasel päeval saadetud küsimused vastuseid saada.

Rohkem informatsiooni toetuse taotlemise osas leiad SIIT.