EAÜ toetab taas muusikaekspordi projekte

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programmi 2017. aasta esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2017.

 

Eksporditoetuste programmist toetatakse projekte, mis edendavad eesti muusika eksporti.

 

Toetust võivad taotleda kõik Eestis registreeritud OÜ-d ja MTÜ-d, kellel ei ole MTÜ Eesti Muusika Ekspordi ega Eesti Autorite Ühingu ees aruandevõlgnevusi. Taotlused tuleb saata 1. veebruariks 2017 digiallkirjastatult aadressile toetusetaotlus@eau.org Taotluse blanketi saab alla laadida SIIT.

 

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse:

-sõidu- ja majutuskulusid;

-rahvusvaheliste messide ja kontaktürituste osalustasusid;

-esitluskulusid;

-promomaterjalide valmistamist (sh reklaammaterjalid, videod);

-rahvusvahelise ekspertiisi kaasamist;

-muid eksporditoetuste programmi eesmärgist lähtuvaid olulisi kulusid.

 

Mitteabikõlbulikeks kuludeks loetakse:

-päevarahasid;

-salvestuste väljaandmist;

-muid programmi eesmärgist lähtuvaid mitteolulisi kulusid.

 

Taotleja omafinantseering peab moodustama kogu projekti maksumusest vähemalt 30%.

 

Otsused tehakse teatavaks hiljemalt 28. veebruaril 2017.