Eesti Autorite Ühing külastas naaberühingut TEOSTO-t

Neljapäeval, 9. märtsil käisid EAÜ töötajad külas Soome autorite ühingul TEOSTO-l. Eesmärgiks oli tutvuda sealse ühingu töökorraldusega ning jagada kogemusi kuidas näeb välja autorite ühingute töö pärast pandeemiat.

Päeva jooksul tegid ülevaate TEOSTO toimimisest tegevjuht Risto Salminen, kliendikogemuse juht Miia Engberg, IT-osakonna esindajad Jouni Siren ja Ano Sirppiniemi ning litsentseerimise osakonna juht Markus Kaarto.

Saime kuulda, kuidas toimub autorite liitumine ja kuidas on korraldatud teoste kasutamine ehk litsentseerimine. Räägiti aega ja kulutusi nõudvatest IT projektidest, mis on neil detailselt planeeritud kuni aastani 2027. Lisaks tutvustati täpsemalt ühingu eesmärke ja strateegiaid aastateks 2022-2025. Vaatasime üle, kuidas toimib nende autorite kasutajaliides ning kuidas pööratakse eraldi tähelepanu positiivse kliendikogemuse kasvatamisele.

Pildil vasakult TEOSTO tegevjuht Risto Salminen ja EAÜ tegevjuht Mati Kaalep

“Huvitav on tõdeda, et keskendume paljuski sarnaste murede lahendamisele – olgu nendeks suurtest andmemahtudest tulenev keerukus tasude jaotamisel, muusika litsentseerimise lihtsustamine või üldisem kultuuriline suund muusikaautorite võimestamisel. TEOSTO külastus oli kindlasti oluline samm täiendava koostöö suunas!” sõnas EAÜ tegevjuht Mati Kaalep.

„Oli tõeliselt inspireeriv võõrustada meie lähedasi kolleege EAÜ-st ning vahetada mõtteid turu arengu ja parimate tavade üle. Ootan meie ühingute vahelise tiheda suhtluse ja koostöö jätkumist ka tulevikus,” lausus TEOSTO tegevjuht Risto Salminen.

TEOSTO-sse kuulub ligikaudu 40 000 liiget, kellest 757 on kirjastajad. 2021. aastal kogus ühing 70,1 mln € autoritasusid (sh erakopeerimise tasud ja finantstulu). Igapäevaselt töötab TEOSTO-s 72 töötajat.