Erakopeerimise tasu III kvartali aruannete esitamise tähtaeg on 1.- 20. oktoober

Lugupeetud salvestavate seadmete ja -kandjate maaletoojad ja tootjad!

Käes on erakopeerimise tasu raporteerimise aeg. III kvartalis Eestisse toodud/Eestis toodetud seadmete ja kandjate kohta tuleb aruanne esitada ajavahemikul 1.-20. oktoobrini. Alates III kvartalist saab aruandeid esitada elektrooniliselt.

Aruandluskeskkonda saab siseneda läbi EAÜ kodulehel oleva kasutajaliidese, valides EAÜ kodulehel ülevalt paremalt EAÜ Kasutajaliidesed ja seejärel Erakopeerimise aruandlus. Autentida on võimalik Mobiil ID-ga või Smart ID-ga, ent selleks peab kasutaja olema eelnevalt EAÜ-s registreeritud. Seetõttu palume nendel, kes ei ole veel kasutajat registreerinud, anda EAÜ-le (viive@eau.org) teada selle isiku nimi ja isikukood kes teie ettevõtte nimel aruandeid esitama hakkab.

Kui ettevõttel ei ole võimalik sisestada andmeid läbi EAÜ elektroonilise aruandluskeskkonna, siis aruannete EXCEL failid on leitavad erakopeerimise tasu KKK-s . Alates III kvartalist tuleb impordi ja ekspordi koondaruanne täita ja esitada koos selle  juurde kuuluva aruande lisaga.

Aruanded palume edastada emailile  viive@eau.org

Lisainformatsioon: Viive Lillemäe

Tel: 6684373, email viive@eau.org