30 aastat EAÜ asutamisest

Täna, 8. oktoobril, saab Eesti Autorite Ühing 30 aastaseks.

Sel puhul oleme üheks eesmärgiks seadnud Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) ilme värskendamise. Uuendame ja soovime muuhulgas kasutajasõbralikumaks muuta EAÜ kodulehte ja Kasutajaliidest, samuti kaasajastasime EAÜ logo ning dokumente.

Edaspidiste uuenduste osas tasub silma peal hoida EAÜ kodulehel ning tutvuda ka EAÜ Facebooki kontoga.

Ühtlasi kuulutame täna, koostöös Music Estoniaga välja ühise ekspordivooru pilootprogrammi mahuga 20 000 eurot. Programmi eesmärgiks on soodustada Eesti muusika rahvusvahelistumist, toetades nii Eesti artistide kui muusikavaldkonna professionaalide osalemist mainekatel rahvusvahelistel esitlusfestivalidel ja nende raames toimuvatel konverentsidel.
Ekspordivooru pilootprogrammi kohta saab informatsiooni lugeda SIIT.

EAÜ asutati 8.oktoobril 1991 aastal Eesti Autorikaitse Ühingu õigusjärglasena. Pärast paari aastast tegutsemist, 1993. aasta keskel, oli ühingul üle kahesaja liikme. Tänaseks ulatub EAÜ liikmete arv üle 5000.
Üles on ehitatud töötav struktuur õiguste omajate esindamiseks ja neile tasu kogumiseks. EAÜ-st on saanud autoriõiguste kompetentsikeskus ning tunnustatud lepingupartner nii teoste kasutajatele kui ka sõsarühingutele.

Õnnitleme kõiki ühingu liikmeid sünnipäeva puhul!

Samuti täname häid lepingupartnereid meeldiva koostöö eest!