Eesti fonogrammitootjate toetuse taotluste esitamise tähtaeg EFÜ-le on 1.oktoobril

Eesti fonogrammitootjal, kellel on EFÜ-ga sõlmitud liikme- või esindusleping on võimalus EFÜ-st taotleda toetust järgmistele projektidele:

  1. Eesti muusikatööstuse üldiseks arenguks suunatud tegevus sh eksport.
  2. Osalemine muusikatööstuse kontakt- ja teabemessidel ning konverentsidel ja seminaridel.
  3. Erialane täiendkoolitus, mis edendab Eesti muusikatööstust üldiselt.

Taotluse esitamise tähtaeg on 01. oktoober. Toetuse taotlemise tingimused ja korra ning toetuse taotluse vormi leiate EFÜ kodulehelt www.efy.ee/index.php?page=133. Toetatav projekt võib alata mitte varem kui 1 kuu peale toetuse taotluse esitamise tähtpäeva. Taotlus koos lisadega palun saata rauno@efy.ee.

Toetuse andmise eesmärk on Eesti muusikatööstuse areng. EFÜ eelistab toetuse andmisel projekte, mis on võimalikult paljude EFÜ liikmete ja esindatavate huvides.

Palume toetuse taotlemisel kindlasti tutvuda ka toetuse taotlemise tingimuste punktis 4.4. kirja pandud mitterahastatavate kulude loeteluga.

Küsimuste tekkimisel palun pöörduda tegevdirektori, Rauno Haabmetsa, poole.

tel: 6140182, www.efy.ee