Mati Kaalep osales CISAC üldkogul Lõuna-Koreas

30. mail kogunesid maailma autorite ühingud Seoulis (Lõuna-Korea), et pidada maha selle aasta üldkoosolek ja tähistada Lõuna-Korea autorite ühingu KOMCA 60. sünnipäeva.

CISACi üldkogu oli tõeline globaalne autorite ühingute kokkutulek, kus vaadati, kuidas Lõuna-Korea valitsuse pikaajaline ja teadlik tegevus on aidanud Korea kultuuril levida ja areneda. Pole ime, et 2023. aasta maailma top10 albumist olid neli k-popi omad.

Aruteludes keskenduti ka sellele, kuidas autorite ühingud saavad globaalselt üksteist toetada. CISACi, kui katusorganisatsiooni, fookus on autorite ühingute vahel kvaliteetsemale andmevahetusele kaasa aitamine ning teiselt poolt lobitöö ja teadlikkuse tõstmine autoritele südamelähedastest teemadest. CISAC on viimasel ajal teinud märkimisväärseid investeeringuid tehnoloogia arendamiseks, mh ISWC koodi lihtsamaks ja täpsemaks määramiseks. Lisaks on CISAC paljudes riikides avaldanud seisukohti seadusandluse parandamiseks ning võtnud suuna uurimaks, mis on tehisaru mõju nii turule, autoriõigustega kaitstud sisule ja võimalikule kahju suurusele.

EAÜ tegevjuht Mati Kaalepi sõnul toimub autorite ühingute süsteem globaalse võrgustikuna, mis just sellistel üritustel areneb. „Mul on hea meel, et osalemine CISACi üldkoosolek andis võimaluse kohtuda nii Põhja-Ameerika, kui ka Aasia kolleegidega, kellega tavapäraselt kohtuda ei õnnestu. Sain nende käest õppida ja nii mõneski kohas ka meiesuguse väikse ühingu muresid tutvustada. Seejuures oli põnev näha, kuidas Aasia kolleegide suhtumine näiteks tehisaru arengusse erines paljude Euroopa kolleegide omast, soosides seda tehnoloogiat.“

Järgmine CISACi üldkoosolek toimub 2025. aastal Bulgaarias, Sofias.