Muusika- ja kunstiteoste kasutamine tehisintellekti arendamisel ja treenimisel

Tehisintellekti (TI) süsteemide ja mudelite arendamine ja treenimine nõuab juurdepääsu suurele hulgale tekstidele, piltidele, muusikale, videotele ja muudele andmetele. Selleks kasutatakse teksti- ja andmekaevemeetodeid, millega analüüsitakse digitaalkujul olemasolevaid tekste ja andmeid (sh autoriõigusega kaitstud teoseid), et saada teavet erinevate mustrite, suundumuste ja korrelatsioonide kohta. Näiteks analüüsitakse muusikateoste struktuure, et saada teostest vajalikku informatsiooni ja mustreid, võimaldades lõppkokkuvõttes TI rakendusel luua uut muusikat ja uusi sõnu.

EAÜ tervitab tehnoloogilist innovatsiooni ja uusi viise, mis võimaldavad heliloojatel, kunstnikel ja artistidel end väljendada, ent uudsed võimalused ei saa esile kerkida loominguga tegelevate inimeste arvelt.

Seega välistab EAÜ sõnaselgelt ja üheselt EAÜ poolt esindatud autorite poolt loodud muusika- ja kunstiteoste kasutamise teksti- ja andmekaeve eesmärgil TI süsteemide ja mudelite arendamise ja õpetamise protsessi tarbeks ilma vastava EAÜ poolt väljastatud loata, tuginedes Eesti autoriõiguse seaduse § 19² lõikele 2 ja selle aluseks olevale Euroopa Liidu direktiivi (EL) 2019/790 artiklile 4. Selle otsusega soovib EAÜ, sarnaselt paljudele Euroopa kollektiivse esindamise organisatsioonidele, tagada autoritele kohase tasu nende loomingu kasutamise eest.

Järelikult, kui EAÜ poolt esindatud autorite teoseid kasutatakse teksti- ja andmekaeve käigus TI süsteemide ja mudelite arendamiseks ja koolitamiseks, on selleks vaja EAÜ luba (litsentsi).

Kõik TI süsteemide ja mudelite arendamisel ja koolitamisel kasutatud teosed peavad olema täpselt dokumenteeritud ja kajastatud. Läbipaistvus ning teoste päritolu selge tuvastamine kaitseb autorite õigusi ning on üks TI arendamise põhinõuded. Seetõttu on seadusandjatel vajalik kiirendatud korras välja töötada intellektuaalomandi õigusraamistik, mis tagaks senisest suurema läbipaistvuse ning kaitseks loominguga tegelevate inimeste õigusi olukorras, kus autoriõigusega kaitstud teoseid on juba TI süsteemide masinõppe treeningprotsessis laialdaselt ja ilma õiguste omajate loata kasutatud.

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.