Eesti Autorite Ühingu üldkoosoleku info ja materjalid

EAÜ korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 7. mail 2024 kell 13.00 – 16.00 Kultuurikatla Terrassisaalis (Põhja pst 27a, Tallinn).
Osalema on oodatud kõik EAÜ liikmed.

Koosolekule palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID kaart, pass).

Päevakord:

1. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine;
2. Ülevaade juhatuse tegevusest ja tegevjuhi sõnavõtt;
3. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
4. 2023. aasta majandusaastaaruande ja läbipaistvusaruande kinnitamine;
5. 2024. aasta eelarve tutvustus ja kinnitamine;
6. Audiitori kinnitamine;
7. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt autoritasudelt;
8. Tasujaotuse eeskirja muudatus seoses vaidluste lahendamise korraga;
9. Autoriportaali tutvustus (info);
10. Muud teemad.

EAÜ liige võib üldkoosolekul hääletada ka ühe puuduva liikme eest sellekohase volikirja alusel. Kui EAÜ liikmel ei ole võimalik isiklikult üldkoosolekust osa võtta, siis võib ta anda lihtkirjaliku volituse üldkoosolekul osalemiseks ja hääletamiseks ka enda esindajale, kelleks võib olla mõni teine EAÜ liige. Kuna iga EAÜ liige võib hääletada vaid ühe puuduva liikme eest, siis palume aegsasti mõne EAÜ liikmega oma esindamise suhtes kokku leppida ja talle vastav volikiri anda. Sobiva blanketi saab alla laadida näiteks SIIT.

Isikutel, kes on saanud teiselt EAÜ liikmelt volikirja üldkoosolekul esindajana tegutsemiseks, palume edastada nimetatud volikirjad EAÜ e-posti aadressile eau@eau.org või võtta kaasa koosoleku toimumise päeval kohapeale.

Üldkoosoleku päevakorras olevate materjalidega on kõigil liikmetel võimalik tutvuda EAÜ kodulehel SIIT.

NB! Üritust pildistatakse ning fotosid kasutatakse EAÜ kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.