Tallinnas toimub maailma muusikainfokeskusi ühendava organisatsiooni IAMIC aastakongress

8.–10. mail toimub Tallinnas rahvusvahelise muusikainfokeskuste assotsiatsiooni IAMIC aastakongress, mille raames toimuvad seminarid, arutelud ja ettekanded. Aastakongressil osaleb kokku 25 inimest 21 organisatsioonist, kaugeimad külalised saabuvad Uus-Meremaalt, Austraaliast ja Ameerika Ühendriikidest. Kohalikest organisatsioonidest kuuluvad liikmeskonda Music Estonia ja Eesti Muusika Infokeskus, kes tegelevad kongressi Eesti-poolse koordineerimise ja kureerimisega. Kongress toimub siin seoses iga-aastase nüüdismuusika festivaliga ISCM World Music Days, mis leiab aset 2.–10. maini.

“Mul on hea meel, et muusikainfokeskuste kongress toob Eestisse kaasa muusikavaldkonna korraldamise rahvusvahelise kogemuse. Loodan, et sellega kaasnev konverents tõstab esile infokeskuste ühiseid probleeme ja esitleb lahendusteid, mis aitavad tulemusrikkamalt edendada ka Eesti muusikaelu,” iseloomustab suursündmust Eesti Muusika Infokeskuse direktor Evi Arujärv.

IAMIC ehk International Association of Music Information Centres on ülemaailmne võrgustik, mis ühendab organisatsioone, kes tegelevad oma maa muusika tutvustamisega väljaspool koduriiki. Liikmeskonda kuulub täna 37 organisatsiooni 33-st riigist. IAMICi roll on tõsta oma liikmete nähtavust ning teha nende poolt pakutav rahvusvaheliselt kättesaadavaks, samuti vahendab ta koostööd oma liikmete ja teiste muusikavaldkonna võrgustike ja avalike organisatsioonide vahel ning pakub valdkondlikku tuge ja koolitusi.