Muusikaekspordi toetuste teise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 25. september

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programmi 2019. aasta teise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 25. september 2019.

Eksporditoetuste programmist toetatakse projekte, mis edendavad eesti muusika eksporti.

Toetust võivad taotleda kõik Eestis registreeritud OÜ-d ja MTÜ-d, kellel ei ole Eesti Autorite Ühingu ees aruandevõlgnevusi. Taotlused tuleb saata 25. septembriks 2019 digiallkirjastatult aadressile toetusetaotlus@eau.org. Taotluse blanketi saab alla laadida SIIT.

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse:

-sõidu- ja majutuskulusid;

-rahvusvaheliste messide ja kontaktürituste osalustasusid;

-esitluskulusid;

-promomaterjalide valmistamist (sh reklaammaterjalid, videod);

-rahvusvahelise ekspertiisi kaasamist;

-muid eksporditoetuste programmi eesmärgist lähtuvaid olulisi kulusid.

 

Mitteabikõlbulikeks kuludeks loetakse:

-päevarahasid;

-salvestuste väljaandmist;

-muid programmi eesmärgist lähtuvaid mitteolulisi kulusid.

 

Taotleja omafinantseering peab moodustama kogu projekti maksumusest vähemalt 30%.