Ülevaade maailmas 2017 aastal laekunud autoritasude kohta

8. novembril avaldas CISAC ehk Rahvusvaheline Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsioon (International Confederation of Societies of Authors and Composers) ülevaate maailmas 2017. aastal laekunud autoritasude kohta. Sellest nähtub, et muusika kasutamise eest koguti mullu ülemaailmselt 8,3 miljardit eurot (6% rohkem kui eelmisel aastal). Laekumised on kasvanud viis aastat järjest ja tõus võrreldes 2013. aastaga on 28,3%.

Laekumised kasvasid 2017. aastal kõigis maailma piirkondades. Esikohal on Euroopa, kus koguti 4,349 miljonit eurot (kasv eelmise aastaga võrreldes 5,2%), mis moodustas 52,2% kogu maailmas kogutud autoritasudest.

Suurimaks muusikakasutuse valdkonnaks on endiselt TV ja raadio, millelt kogutud tasu moodustas 40,8% kõigist kogutud autoritasudest (kasv 3,2% hoolimata kasutajate poolsetest püüdlustest tasumäärasid vähendada).

Tasud mis koguti isiklikuks otstarbeks salvestamise eest ehk n-ö tühja kasseti tasud tõusid 28,4% ja ulatusid 342 miljoni euroni. 2013. aastaga võrreldes on need tasud tõusnud koguni 151%, seda tänu suurtele laekumistele kasutuse eest varasematel perioodidel Saksamaal, Prantsusmaal ja ka mujal. Eestis on seda tasu aga „tänu“ meie valitsuse tegemata tööle aasta aastalt üha vähem laekunud ning 2017 aastal oli laekumine praktiliselt olematu.

Muusika online kasutus ei too autoritele endiselt piisavat tulu: kuigi selle eest koguti 23,1% rohkem tasu kui eelmisel aastal, moodustab see vaid 15% kõigist laekumistest, kusjuures kõige suurema muusikakasutusega internetiplatvormide (nagu näiteks YouTube) osa sellest on väga väike.

Kogu CISAC-i aruanne 2017 aasta autoritasude laekumiste kohta on kättesaadav järgnevalt lingilt 2018+CISAC+Global+Collections+Report+EN.

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.