EAÜ ja AS Eesti Meedia sõlmisid kokkuleppe

Autoritasude maksmise põhimõtete üle vaidlust pidanud EAÜ ja AS Eesti Meedia jõudsid mõlemaid osapooli rahuldavale kokkuleppele ning allkirjastasid lepingu. Leping puudutab EAÜ poolt esindatud autorite teoste kasutamist telekanalites Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits alates 2018. aasta algusest. 

Vaidluses pidasid osapooled läbirääkimisi läbi Eesti Ringhäälingute Liidu, kuid need ei osutunud viljakaks. Pärast ASi Eesti Meedia lahkumist Eesti Ringhäälingute Liidust asus AS Eesti Meedia läbirääkimistesse juba otse EAÜ-ga ning sellel nädalal jõuti autoritasude suuruse osas ka operatiivselt kokkuleppele.

ASi Eesti Meedia juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul ei ole AS Eesti Meedia kunagi vastustanud autoritele tasu maksmist, kuid küsimus oli tasude maksmise põhimõtetes pärast telekanalite lahkumist vabalevist.

EAÜ tegevdirektor Kalev Rattus tunnustab AS Eesti Meedia otsust mitte alustada kohtuteed EAÜ-ga. Ühtlasi palub Kalev Rattus kõigil EAÜ liikmetel, kelle teoseid on 2018. aasta algusest kasutatud telekanalite Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits saadetes, varuda kannatust, sest EAÜ poolt tasude jaotamine võtab omajagu aega.