Artikli 13 toetuseks

Loovisikute ühendus CREATORS FOR EUROPE kutsub kõiki tutvuma nende uue võrgulehega http://www.article13.org/ ja uudiskirjaga, mille eesmärgiks on faktide abil seista vastu Google’i laialdasele desinformatsioonikampaaniale – milleks kasutatakse ka veebiplatvormi YouTube – kavandatava Euroopa Autoriõiguste Direktiivi artikli 13 osas, mis sätestab uued reeglid kaitstud teoste kasutamisel sisu jagamise võrguteenustes. Võrguleht annab detailse selgituse artikli 13 kohta ning lihtsalt arusaadava ülevaate käimasolevast debatist, selgitades ühtlasi, millist kasu tõotab artikkel loovisikutele ja tavakasutajatele. Uudiskirjast INSIGHT13 aga saab värsket teavet arengute kohta selles protsessis.

http://www.cisac.org/Newsroom/Society-News/Europe-for-Creators-launches-new-tools-to-counter-Google-s-unprecedented-lobbying