Eesti Autorite Ühing lõpetab tühja kasseti tasu kogumise

Olukord, kus Eestis kogutakse tasu audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks ehk n-ö tühja kasseti tasu peamiselt analoogtehnoloogialt (mida isiklikuks otstarbeks kopeerimisel praktiliselt enam ei kasutatagi), on viinud kogutava tasu vähenemiseni sellisel määral, et tasu kogumise kulud ületavad kogutud hüvitist.

EAÜ on aastaid oodanud, et Vabariigi Valitsus kaasajastab 17. jaanuari 2006.a. määruses nr 14 toodud salvestusvahendite ja -kandjate nimekirja. Sel aastal lootis EAÜ, et Riigikogu muudab autoriõiguse seadust ja minnakse üle justiitsministri poolt lubatud riigieelarvest tühja kasseti tasu maksmise süsteemile.

EAÜ on algusest peale olnud määratud tühja kasseti tasu kogujaks. Justiitsminister on lubanud, et EAÜ-le kompenseeritakse 2016 ja 2017. a eest laekunud tasu kogumisega kantud kulud järgmiste aastate eest kogutava tasu arvelt, mil kogutav tasu ületab kogumisele tehtud kulusid. Kuna eelmisel aastal EAÜ poolt kogutud tühja kasseti tasu ei ületanud EAÜ poolt kogumiseks tehtud kulutusi ja ka sel aastal ei ole olukord muutumas, siis teatas EAÜ Justiitsministeeriumile, et ei soovi enam olla määratud tühja kasseti tasu kogujaks.

Loe sellel teemal ka ERR-i uudist: https://www.err.ee/912436/autorite-uhing-lopetab-tuhja-kasseti-tasu-kogumise