EAÜ poolt 2019. aastal toetatavad projektid ja rahuldatud taotlused

EAÜ-le laekus 1.veebruariks 130 toetusetaotlust, milledest 61-le otsustas EAÜ juhatus anda rahalist toetust. Lisaks esitati EAÜ-le 40 eksporditoetuse taotlust, mis vaadatakse esimeses voorus läbi spetsiaalse komisjoni poolt.

EAÜ juhatus otsustas rahuldada järgmiste taotlejate taotlused: 2019. a. rahuldatud taotlused