Vabakutselised loovisikud, kes koroonakriisi tõttu on kaotanud sissetuleku, saavad taotleda loometoetust

Vabakutselised loovisikud, kes koroonakriisi tõttu on kaotanud sissetuleku, saavad taotleda toetust loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel. Riik tagab neile miinimumpalga ja haigekassa kindlustuse kuueks kuuks.

Toetus on mõeldud vabakutselisele loovisikule, kes on loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi autor või esitaja, kelle peamine elatusallikas on professionaalne loometegevus helikunsti, kirjanduse, kujutava kunsti, arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, disaini, etenduskunsti või stenograafia loomealal ja kes ei tööta töölepingu või muu sarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel.

Toetust jagavad 17 tunnustatud loomeliitu (sh Eesti Esitajate Liit, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Interpreetide Liit) loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel. Eesti Autorite Ühingut ei ole loomeliiduna tunnustatud.

Vabakutselisel loovisikul, kes ei ole ühegi tunnustatud loomeliidu liige, kuid kes vastab loovisikute ja loomeliitude seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 16 nimetatud tingimustele ning on kolme viimase aasta jooksul oma loomealal loonud ning tema teoseid on sel ajal avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses, on õigus esitada taotlus loometoetuse saamiseks Kultuuriministeeriumile.

Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus (1. jaanuarist 2020. on tunnitasu alammääraks 3,48 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584eurot). Vabakutselisel loovisikul on õigus loometoetusele kuus kuud.

Loe lähemalt: https://www.kul.ee/et/loomeliidud-ja-vabakutseliste-loovisikute-loometoetus

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.