2020. A. EAÜ KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Eesti Autorite Ühingu üldkoosoleku toimumise kohta

 

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) juhatus teatab, et EAÜ korraline üldkoosolek toimub kolmapäeval, 01. juulil 2020 kell 14.00 Vene Kultuurikeskuses (Mere pst. 5, Tallinn). Osavõtjate registreerimine algab kell 13.40.

Üldkoosolek toimub 2+2 reeglit järgides.

Päevakorras on järgmiste küsimuste arutamine:

 1. Üldkoosoleku avamine;
 2. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine;
 3. 2019. aasta  finantsaruande ärakuulamine ja arutamine;
 4. Audiitori akti tutvustamine;
 5. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
 6. 2019. aasta finantsaruande ja läbipaistvusaruande kinnitamine;
 7. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt autoritasudelt;
 8. 2020. aasta eelarve arutamine ja kinnitamine;
 9. Teoste registreerimise ning tasude jaotamise ja väljamaksmise eeskirja kinnitamine;
 10. Liikmelepingu üldtingimuste täiendamine;
 11. Uue juhatuse valimine;
 12. Uue revisjonikomisjoni valimine;
 13. Sõnavõtud;
 14. Üldkoosoleku lõpetamine.

Üldkoosoleku materjalid

Kui EAÜ liikmel ei ole võimalik isiklikult üldkoosolekust osa võtta, siis võib ta anda lihtkirjaliku volituse üldkoosolekul osalemiseks ja hääletamiseks ka enda esindajale, kelleks võib olla mõni teine EAÜ liige. Kuna iga EAÜ liige võib hääletada vaid ühe puuduva liikme eest, siis palume aegsasti mõne EAÜ liikmega oma esindamise suhtes kokku leppida ja talle vastav volikiri anda. Isikutel, kes on saanud teiselt EAÜ liikmelt volikirja esindajana tegutsemiseks, palume edastada nimetatud volikirjad hiljemalt teisipäevaks, 30. juuniks 2020 EAÜ Büroosse, (Lille 13, 10614 Tallinn; eau@eau.org ). Üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste materjalidega on kõigil liikmetel võimalik tutvuda EAÜ kodulehel www.eau.org.