EAÜ sõlmis lepingu Google’iga

12. märtsil allkirjastas EAÜ lepingu firmaga Google Ireland Limited, kes haldab võrguteenust Youtube. Sellega jõudsid lõpule pikad läbirääkimised, millle EAÜ algatas juba aastal 2010. Kuigi YouTube’i videod olid ka siis Eestis vaadatavad, hoidus YouTube meiega lepingute sõlmimisest põhjendusel, et nende teenuses puudus Eesti kasutajatele suunatud sihtreklaam. Lepinguni jõudsime lõpuks niisiis alles nüüd 2014. aasta märtsis, samaaegselt Läti ja Leedu ühingutega, järgmise nö. geograafilise lainega pärast Skandinaaviamaade autorite ühingute ja YouTube vahel analoogiliste lepingute sõlmimist 2013.a. teises pooles – seni puudusid need ka seal.

Mis kasu on autoritel – meie liikmetel – sellest lepingust? Vastus on lihtne: autorid hakkavad saama oma teoste kasutamise eest tasu. YouTube’i videotes sisalduvate muusikateoste üldsusele kättesaadavaks tegemise eest Eesti territooriumil (see tähendab vaatamiste eest Eesti kasutajate poolt) maksab YouTube meile alates märtsist 2014 kokkulepitud protsendi Eesti kasutajatele suunatud reklaamide käibest. See käib siis YouTube’i nn. üldteenuse kohta, kuid lisaks käsitleb leping ka tasulist (nn subscription) teenust, mille puhul autoritele ette nähtud tasuprotsent arvestatakse selle teenuse kasutajate poolt makstavatelt summadelt.

Milliseks kujuneb autorite tasu suurus? See sõltub kahest asjast – eelmainitud reklaamikäibest ja vaatamiste arvust, mille kohta YouTube esitab iga kuu kohta aruanded kasutatud teoste osas. Tasulise teenuse puhul on määrav see, kui palju saab olema selle kasutajaid Eestis ja milliseks kujuneb nende poolt YouTube’ile makstavate tasude summa, kuid autoritasude jaotamisel kehtib sama põhimõte – mida rohkem on ühel või teisel lool vaatamisi, seda suurem on ka selle loo autorite proportsioon saadavast tasust. Suurusjärke on hetkel raske ennustada, esimese pildi numbritest saame tänavu septembris. Seejuures tuleb aga arvestada, et jutt ei käi ainult Eesti autorite  teostest, vaid kõigi nende autorite teostest, mida me esindame teiste ühingutega sõlmitud lepingute alusel. Kui suureks kujuneb meie autorite osakaal, on niisiis esialgu samuti lahtine küsimus, mille vastus sõltub YouTube’i Eesti kasutajate muusikalisest eelistusest.

Mida peaksid meie liikmed tegema selleks, et YouTube’is toimunud kasutuse eest makstavast tasust osa saada? Ei midagi rohkem, kui seni – kõige olulisem on registreerida oma teosed kohe peale nende valmimist, sest YouTube’i aruandeid võrreldakse andmebaasides olevate registreeringutega ja kui kasutatud teos sealt puudub, siis see ka automaatselt arvestusse ei lähe. Kui meil peaks aga tekkima vajadus täiendava info saamiseks meie liikmetelt, siis anname sellest kas kodulehe vahendusel või individuaalselt kohe teada.

Mida meie leping YouTube’iga ei hõlma? Meie ja YouTube’i vaheline leping ei tähenda sugugi seda, et igaüks võib nüüd sinna üles panna, mida tahab, ja YouTube’i videosid kasutada igal pool, kus tahab. YouTube’i enda kasutustingimustes on öeldud, et kasutaja, kes video nende keskkonda üles laadib, peab kas omama kõiki videoga seotud õiguseid või siis hankima nõusoleku õiguste tegelikelt omajatelt. Nii et kui näiteks keegi tahab kasutada meie liikmete poolt loodud muusikateost mõnes oma tehtud filmis, mida ta soovib YouTube’i üles laadida, siis peab ta selleks loa saamiseks pöörduma EAÜ poole. Teiseks olgu mainitud, et lepingu järgi on teenuse sisuks videote kättesaadavaks tegemine YouTube’i enda leheküljel või kasutajate poolt enda või kolmandate isikute lehekülgedele paigutatud YouTube’i meediapleieri kaudu. Kasutajad aga on lepingu mõistes füüsilised isikud, kes kasutavad teenust või osa sellest ainult oma isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel. See tähendab, et kui YouTube’i pleier integreeritakse mõne juriidilise isiku võrgulehele või kui võrgulehel jookseb reklaam või kui lehekülje kasutamine on tasuline, siis ei ole selline tegevus meie ja YouTube’i vahelise lepinguga kaetud ja taoline kolmas isik peab ise meiega sõlmima eraldi lepingu. Samuti on lepingust välistatud YouTube’i videote avalik esitamine, edastamine, taasedastamine ja nende kasutamine video-on-demand teenustes – kõik sellised kasutused nõuavad eraldi lepinguid ja kui need sõlmitakse, saavad ka autorid nende alusel eraldi tasu.

 

Mario Kivistik

EAÜ

NCB osakonna juhataja