Petitsioon “Resale Right all over the World”

Austatud EAÜ liikmed, kunstnikud!

CISAC-EVA- GESAC kutsuvad teid ühinema ülemaailmse edasimüügiõiguse ( Resale Right all over the World) tunnustamise petitsiooniga.

Petitsiooni eestikeelne lühikokkuvõte

Kunstiteose edasimüügi õigus  on teose autori põhiõigus. Selle alusel maksavad galeriid ja elukutselised kunstiturul tegutsejad autorile väikese protsendi oksjonil või galeriis edasimüüdud teoste müügihinnast.

Kui oksjonipaigad ja galeriid saavad tulu komisjonitasudelt, oleks paradoksaalne, kui kunstnikud ei saa oma tööde kunstiturul edasimüügist  tulu.
Sellepärast ongi kehtestatud kunstiteose edasimüümise eest tasu, mis ei ole kohaldatav esmamüügi puhul ning  pole mõeldud nendele galeriidele, kelle tööks on kunstnike reklaamimine.

Tunnustatud enam kui 65 riigis (kõigis 28 Euroopa Liidu liikmesriigis, aga ka Austraalias, Brasiilias, Venemaal, Mehhikos, Tuneesias, Senegalis, jne. ), ei ole edasimüügiõigus  rahvusvahelise Berni konventsiooni kohaselt tänasel päeval kõikides riikides kohustuslik.

Autoriõiguse põhiolemus peaks terves maailmas  olema ühesugune, olgu selleks London, Pariis, New York või Hong Kong.  Ameerika Ühendriigid ja Hiina, maailma kaks suuremat  kunstiturgu, on alustanud seadusandluse väljatöötamist edasimüügiõiguse  tunnustamiseks. Ka Kanada kaalub  selle kehtestamist. Ülemaailmses Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis (WIPO) kostub üha enam hääli, et edasimüügiõigus muutuks Berni konventsiooni alusel kohustuslikuks kõikides maailma riikides.

Kujutava kunsti  autorid terves maailmas , mitte ainult lääneriikides, peavad oma originaalloomingu edasimüügi korral saama tasu.

Eelkõige puudutab see arengumaade kunstnikke, kelle töid ostetakse madala hinnaga ja müüakse siis märkimisväärse kasumiga lääneriikide kunstiturgudel maha.

Oma allkirjaga toetan nende riikide algatust, kes tahavad edasimüügiõigust tunnustada ja soovivad kogu maailma kunstnike võrdset kohtlemist  ning nõuavad , et see  muutuks WIPO egiidi all kohustuslikuks, ülemaailmseks õiguseks.

Petitsiooni originaaltekst ja allkirjastamine

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.