Head rahvusvahelist intellektuaalomandi päeva!

Ülemaailmne intellektuaalomandi päev sai alguse 1970. aasta 26. aprillil, mil jõustus WIPO (World International Property Organization) rahvusvaheline konventsioon.

Fotol oleva maali autor on Paul Kormašov.

Sel aastal on tähelepanu suunatud eelkõige naistele, et tuua esile nende murrangulist tööd.

Rõõmustame, et EAÜ liikmete seas on 1413 naist ja julgustame kõiki teisi nais-autoreid liikmeks astuma ning oma teoseid registreerima.

EAÜ tegevjuhi, Mati Kaalepi, arutelu tänase päeva ja autoriõiguste teemal, saab lugeda ERR portaalist.

Tunnustame autoreid ja väärtustame nende tööd!