Venekeelsete muusikateoste esitamine, tasude kogumine ja väljamaksmine

EAÜ poole on pöördutud küsimuses, et juhul kui raadioeetris mängib venekeelne laul, kuidas toimub praegusel juhul autoritasude kogumine ja väljamaksmine?

EAÜ-ga lepingu sõlminud raadioteenuse osutajad saavad Eesti territooriumil õiguse edastada kõiki EAÜ poolt esindatud muusikateoste autorite loodud teoseid ja seda olenemata rahvusest. Oluline on olla EAÜ liige või mõne teise riigi muusikaautoreid esindava organisatsiooni liige, kellega on EAÜ-ga sõlmitud vastastikuse esindamise leping.
RAO ehk Venemaa autorite ühinguga on selline leping sõlmitud. Kas raadioteenuse osutajad aga praeguses olukorras tahavad oma saadetes kasutada vene muusikat, see on nende otsustada.

Kui raadioteenuse osutajate poolt EAÜ-le saadetud repertuaariaruanded näitavad, et on kasutatud vene muusikat, siis EAÜ jaotab saadud litsentsitasu ka nendele muusikateoste autoritele ent tasusid EAÜ Venemaa autoreid esindavale organisatsioonile RAO üle ei kanna. Ka enamus maailma muusikateoste autoreid esindavatest organisatsioonidest on tasude ülekandmise RAO-le peatanud.

Kui raadiojaam mängib Eestis elavate ja EAÜ liikmeks olevate autorite poolt loodud venekeelseid laule, siis need autorid saavad oma tasud EAÜ-lt kätte. See tähendab, et peatatud on ainult tasude ülekandmine Venemaa autoreid esindavale organisatsioonile RAO ja seega RAO liikmeks olevad muusikaautorid tasu EAÜ-lt ei saa.

Autoritasude väljamaksete peatamine kehtib ka muude kasutusviiside kohta, kust EAÜ RAO-le tasusid kogub.

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.