Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Muusikateose autor Eraldaja Muusikateose autori ja pärija liitumine

Muusikateose autori ja pärija liitumine

Mida on vaja teada muusikateose autorina EAÜ liikmeks astumise kohta?

 • EAÜ esindab autoreid (heliloojad, teksti autorid, tõlkijad, arranžeerijad) ja nende pärijaid üle kogu maailma.
 • EAÜ ei ole kehtestanud liitumis- ega aastamaksu, ent igal aastal kinnitavad ühingu liikmed üldkoosolekul vahendustasu määrad.
 • Autoril tuleb kõik oma teosed esimesel võimalusel EAÜ-s ise registreerida.
 • Ülevaadet laekunud tasude ja tehtud väljamaksete kohta saab autor vaadata EAÜ autoritele mõeldud kasutajaliidesest.

Kuidas muusikateose autorina EAÜ liikmeks astuda ja mis saab edasi?

 1. Oled avalikustanud vähemalt ühe muusikateose või sellega seotud teksti.
 2. Täida EAÜ liikmeks astumise avaldus, tutvu liikmelepingu tingimustega ning digiallkirjasta leping. i
 3. Informeeri EAÜ-d oma pseudonüümist ehk varjunimest ainult juhul kui avaldad oma teosed mitte kodanikunime vaid pseudonüümi all.i
 4. EAÜ vaatab esitatud dokumendid üle ning saadab sulle e-posti teel omalt poolt allkirjastatud liikmelepingu ja üldist teavet ühingu liikmeks saamise kohta.
 5. Registreeri kõik oma teosed EAÜ kasutajaliidese kaudu. i
 6. Ülevaadet oma teoste kasutamise ja autoritasude kohta saad vaadata EAÜ kasutajaliidesest. i

Muusikateose autori liitumisavaldus

Täida infoväljad, mille põhjal valmistame lepingu. Lepingu saad omalt poolt koheselt allkirjastada.

 

Liitumise kohta tekkinud küsimustele vastuste saamiseks vaata rubriiki KKK või võta ühendust EAÜ personaliga e-posti aadressil eau@eau.org või telefonil 668 43 60.

Fotograaf: Silver Tõnisson

Mida on vaja teada pärijana EAÜ liikmeks või kliendiks astumise kohta?

 • EAÜ esindab autorite (heliloojad, teksti autorid, tõlkijad, arranžeerijad) pärijaid üle kogu maailma.
 • EAÜ ei ole kehtestanud liitumis- ega aastamaksu, ent igal aastal kinnitavad ühingu liikmed üldkoosolekul vahendustasu määrad.
 • Tagasisidet teoste kasutamise ja laekunud tasude kohta saad küsida EAÜ personalilt e-posti aadressil eau@eau.org.
 • Juhul kui ühel autoril on mitu pärijat, siis peavad nad omavahel kokku leppima, kes neist astub EAÜ liikmeks. Vastav kirjalik kokkulepe tuleb esitada EAÜ-le. Teis(t)el kaaspärija(te)l on võimalik astuda EAÜ kliendiks.
 • EAÜ kliendiks oleval pärijal on samad õigused ja kohustused, mis EAÜ liikmest pärijal, v.a see, et erinevalt liikmestaatuses olevast pärijast ei saa ta isiklikult osaleda ja hääletada EAÜ üldkoosolekul ning olla valitud juhatusse või revisjonikomisjoni liikmeks.

Kuidas pärijana EAÜ liikmeks või kliendiks saada?

 • Kui autor sureb ja tema õigused päranduvad sulle, edasta EAÜ-le notari väljastatud pärimistunnistuse koopia.
 • Juhul kui ühel autoril on mitu pärijat, siis tuleb EAÜ-le edastada ka kaaspärijate kirjalik kokkulepe selle kohta, et kes neist astub EAÜ liikmeks.
 • Teis(t)el kaaspärija(te)l on võimalik astuda EAÜ kliendiks.
 • Täida ja digiallkirjasta pärijana EAÜ-ga liitumise avaldus ja liikme/kliendi leping ning edasta need EAÜ-le.
 • EAÜ vaatab dokumendid üle ning saadab sulle e-posti teel omalt poolt allkirjastatud liikme/kliendi lepingu ja üldist teavet liikmeks või kliendiks saamise kohta.

Muusikateose autori pärija liitumisavaldus

Täida infoväljad, mille põhjal valmistame lepingu. Lepingu saad omalt poolt koheselt allkirjastada.

DD dot MM dot YYYY
DD dot MM dot YYYY
DD dot MM dot YYYY
Seisus*
Lohista failid siia või
Maksimaalne faili suurus: 10 MB, Maksimaalne kogus dokumente: 3.

   

  Liitumise kohta tekkinud küsimustele vastuste saamiseks vaata rubriiki KKK või võta ühendust EAÜ personaliga e-posti aadressil eau@eau.org või telefonil 668 43 60.