Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Muusikateose kasutamine audiovisuaalteoses

Muusikateose kasutamine audiovisuaalteoses

Muusikateose kasutamiseks audiovisuaalteoses ehk AV-teoses tuleb kõigepealt saada luba muusikateose ja videopildi esmakordseks kokkuviimiseks ehk esmahelindamiseks (helindamist nimetatakse ka sünkroniseerimiseks) ning leppida kokku leviala, mille piires võib loodud AV-teost näidata.

Alusta taotluse esitamist
Fotograaf: Silver Tõnisson

EAÜ annab sünkroniseerimislubasid ja kogub selle eest tasu. Kuid teatud juhtudel (põhiliselt välismaiste muusikateostega seoses) ei ole EAÜ volitatud seda luba andma, mistõttu tuleb huvilisel sünkroniseerimisloa saamiseks pöörduda otse vastava õiguse omaja, näiteks kirjastuse poole. Niisugustel puhkudel saab EAÜ olla abiks vajalike isikute kontaktandmete leidmisel.

Sünkroniseerimisloa saamiseks tuleb EAÜ-le esitada taotlus. Selles kirjapandud andmete põhjal väljastab EAÜ arve, mille tasumise järel on muusikateost sisaldava AV-teose kasutamine kokkulepitud mahus lubatud. Seega, tasutud arve tõendab loa saamist ning eraldi dokumenti EAÜ selle kohta ei väljasta.

Soovin kasutada muusikateost AV-teoses

Järgneva vormiga saad alustada muusikateose kasutamise protsessi AV-teostes.

Soovi korral võid taotluse esitamiseks kasutada ka Exceli vormi, mille saad alla laadida SIIT.

Täidetud taotlus edastada salvestamise ja digikasutuse osakonna spetsialistile Marek Tihhonovile (marek@eau.org).

Tasud muusikateoste kasutamiseks audiovisuaalteostes
Loe edasi
Lisainfo saamiseks vaata korduma kippuvaid küsimusi.
Loe edasi

EAÜ salvestamise ja digikasutuse osakonna kontaktisik

Marek Tihhonov

Tasujaotuse ja dokumentatsiooni osakond (online kasutus ja muusikateoste salvestamine)