Kasulikud materjalid

EAÜ jaotab autoritele ja muusikakirjastajatele tasusid lähtuvalt sellest, kui palju ja kus nende teoseid on kasutatud. Sellepärast on tähtis, et kasutatud teostest ka EAÜ-le teada antakse. Esitajad saavad avalikul esitusel kasutatud teoste repertuaariaruande(d) sisestada vormi kaudu aadressil rep.eau.org.

Liikmelepingu üldtingimused
.pdf
EAÜ põhikiri
.pdf
EAÜ läbipaistvusaruanne 2023
.pdf
Tingimused teoste mitteärilisel eesmärgil kasutada andmiseks
.pdf
Teade teose mitteärilisel eesmärgil kasutamise kohta
.docx
Mittejaotatavate summade kasutamise üldpõhimõtted
.pdf
EAÜ teoste registreerimise ja tasude jaotamise ning väljamaksmise eeskiri
.pdf
Autoriplaadi väljaandmise tingimused
.pdf
EAÜ toetuse taolemise üldised nõuded ning sisulised ja vormilised kriteeriumid
.pdf
EAÜ arengukava 2022-2025
.pdf
EAÜ vahendustasud kuni 30.06.2024
.pdf
EAÜ vahendustasud alates 01.07.2024
.pdf
Muusika kasutamise üldtingimused
.pdf
Kontserdi finantsaruanne (tasuline)
.docx
Kontserdi finantsaruanne (tasuta)
.docx
Kontserdi finantsaruanne (sh. online) tasuline, tasuta
.xlsx
Kontserdi finantsaruanne (sh. online) tasuline, tasuta alates 01.07.2024
.xlsx
Filmifestivali finantsaruanne
.xlsx
Tantsuetenduse finantsaruanne
.docx
Festivali finantsaruanne (tasuline, tasuta)
.xlsx
Disko, tantsuõhtu finantsaruanne
.docx
Kino finantsaruanne
.xlsx
Teatri finantsaruanne
.docx
Messi-laada finantsaruanne
.docx
Spordiürituse finantsaruanne
.docx
Muu muusikaga seotud finantsaruanne (tasuta)
.docx
Muu muusikaga seotud finantsaruanne (tasuline)
.docx
Laeva finantsaruanne
.xlsx
Aruanne eksport
.xlsx
Aruanne eksport lisa
.xlsx
Arutanne import tootmine
.xlsx
Aruanne import tootmine lisa
.xlsx
Tagastamise taotlus, maaletooja
.xlsx
Tagastamise taotlus, juriidiline isik
.xlsx
EAÜ põhikiri
.pdf Loe edasi
Privaatsusteade
.pdf Loe edasi
Tasude kogumise ja jaotamise üldpõhimõtted
.pdf Loe edasi
EAÜ teoste registreerimise ja tasude jaotamise ning väljamaksmise eeskiri
.pdf Loe edasi
Õigustest saadavast tasust või õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud mis tahes tulust tehtavate mahaarvamiste üldpõhimõtted
.pdf Loe edasi
Mittejaotuvate summade kasutamise üldpõhimõtted
.pdf Loe edasi
Huvide konflikti vältimise juhend
.pdf Loe edasi
EAÜ vahendustasud
.pdf Loe edasi